Affärsutveckling

 

Affärsutveckling för ökad

Tillväxt och Lönsamhet

Affärsutveckling


 

För oss handlar affärsutveckling om att identifiera vad det är som hindrar verksamheten från att växa och att förbättra resultatet. Det kan vara stora förändringar på marknaden, produktionsproblematik, nya aggressiva konkurrenter, kompetensbrist och mycket mer som påverkar våra förutsättningar.

Det kan också vara så att ni med dagens systemstöd inte får fram tillräckligt bra information för att kunna välja rätt väg. Vi hjälper er att identifiera bristerna och finna lösningar på hur er uppföljning kan förbättra ert beslutsunderlag.

"Det som inte mäts det finns inte" (Christer Ström 2000)

Kundvård


Relationen till kunderna är ett annat område där det många gånger finns betydligt mer att göra för att utveckla affärerna och bli en större eller helst den prioriterade leverantören. Med ett målinriktat och lyhört arbete skapas ett förtroende hos kunderna som leder till ett långsiktigt samarbete.

 

Vi har många års erfarenhet av att utveckla utbudet och relationerna för att finna fler eller nya affärer och ökad lönsamhet.

Samverkan


Att klara av större mer omfattande uppdrag genom samarbete med kollegor/ konkurrenter är ofta en möjlighet som inte utnyttjas på ett bra sätt. Många stora industri eller byggbolag efterfrågar lokala leverantörer som även kan vara med när projekten växer i storlek.

 

För att det ska fungera bra och vara fruktsamt krävs stark vilja och mod tillsammans med en affärsmässig mognad, vi hjälper er på vägen.

Copyright @ All Rights Reserved