Organisation

Organisationen

en nyckel till framgång

Organisation

 

En organisation kan ha många olika ansikten och fungera väldigt olika under sin livstid. Det vi med säkerhet vet är att den kommer att påverkas av en rad inre och yttre faktorer som vi behöver hantera för att den ska kunna utvecklas eller i värsta fall överleva. Det är vanligt att en organisation byggs upp för att lösa en uppgift och av någon anledning hamnar i en helt annan situation med andra uppgifter än vad den ursprungligen var planerad eller är lämpad för.

 

Genom att vara förberedd på att förändringar kommer samt ha en plan för hur ni ska hantera svåra situationer är det alltid lättare och snabbare att agera i stället för att reagera på förändringen. Vi har erfarenhet av att bygga upp nya organisationer eller förändra och utveckla befintliga organisationer, för att anpassa verksamheten till de utmaningar som de ställs inför. Var befinner ni er, vilken typ av problem brottas ni med i er organisation?

Nedan beskriver vi några exempel på hur det kan se ut, det finns naturligtvis ytterligare ett stort antal varianter.

Ny etablering


Är det så att ni är i det skedet att ni håller på att etablera en ny verksamhet och har möjlighet att välja vilka kompetenser och resurser som ni är i behov av. Vi kan fungera som bollplank eller resurs till er i frågor rörande organisationens utformning och uppbyggnad.

 

Vi kan även bistå med coachning eller mentorskap under en över-gångsperiod om ni har behov av stöd inom något område. Det kan vara att ni har en person som är helt rätt för tjänsten men saknar erfarenhet från vissa typer av arbetsuppgifter.

Mogen organisation


Är verksamheten bra och ni skördar frukterna av ert arbete men ser att det finns områden som behöver stärkas eller förändras? Arbetar ni med succession så ni är förberedda på förändringar i er omvärld?

 

Stagnerad organisation

Har utvecklingen i verksamheten bromsat upp och gått i stå, vad behövs för att komma vidare och utveckla affärerna, marknaden, personalen eller produktionen?

 

Utökad organisation


Har ni förvärvat eller blivit förvärvade och behöver samordna organisationerna så att en gemensam företagskultur råder?

 

Omstartad organisation


Har ni beslutat er för att anta utmaningen och göra en omstart med ny inriktning eller anpassa organisationen till de nya villkor som ni har att rätta er efter?

Extern representation


Vår erfarenhet av arbete i ledningsgrupper och styrelser gör att vi starkt förordar att ägarledda små eller medelstora företag tar in extern kompetens i sin styrelse eller anställer en vd som ansvarar för driftsfrågorna. Det finns alldeles för många duktiga entreprenörer som ägnar sig åt frågor som de inte tycker är intressanta eller kul att arbeta med.

 

Varför inte frigöra hela din kompetens och ditt engagemang till att arbeta med det du brinner för och kanske också var anledningen till att du en gång startade företaget.

Oberoende av var er organisation befinner sig eller vilka frågor ni brottas med finns det alltid vägar för att komma vidare. Vår erfarenhet från att lösa svåra knutar och finna vägar bygger på många års erfarenhet av att lösa strukturella och personalfrågor för att skapa en välfungerande organisation.

 

Vi är alltid intresserade av ett samtal eller ett möte för att diskutera hur vi kan bistå med vår erfarenhet, lägg in era kontaktuppgifter och skicka de till oss så hör vi av oss.

Copyright @ All Rights Reserved