Produktion

Stärkt konkurrens

via

Helhetssyn

Produktion


Är ett ord vi ofta sammankopplar med maskiner eller utrustning som producerar något som vi sedan säljer vidare. Oberoende av om vi säljer en tjänst eller en produkt är helhetssynen där samtliga ingående komponenter i verksam-heten samverkar direkt avgörande för resultatet. En kedja är som bekant inte starkare än sin svagaste länk, ständig identifikation av de svaga länkarna och åtgärder är det som driver upp vår produktivitet.

Öppna sinnen


I alla organisationer är det viktigt att personalen är engagerad och känner att de har möjlighet att påverka funktioner och arbetsmiljö. Det kommer alltid fram idéer och funderingar som kan leda till förbättringar. 

 

En personal som är delaktig och stolt över sitt arbete mår betydligt bättre och gör ett bättre arbete oberoende av sin position i företaget.

Investeringar


Maskiner och utrustningar, vi har många års erfarenhet av att upprätta kalkyler så att besluten tas på ett bra underlag. Att se helheten i en investering baserad på, produktivitet, kvalitet, marknad, prissättning och attraktionskraft för personal, ger konkurrensfördelar.

 

Många gånger tas investeringsbeslut mer på magkänsla än faktiska underlag. Risken med att inte ha ett beslutsunderlag är att nödvändiga beslut inte tas vilket hämmar utvecklingen.

Kompetens


I dagens allt hårdare konkurrens om personal med rätt utbildning, erfarenhet och inställning är det viktigt att vara en attraktiv arbets-givare. Vår erfarenhet av flertalet branscher har gett oss en palett med många verktyg som utvecklar både personalen och organisationen. 

Vi hjälper er med att finna den väg som för er verksamhet framåt i den riktning som ni önskar.

Copyright @ All Rights Reserved