Ledarskap

Ledarskap


 

Ledarskap är verkligen ett relativt begrepp, vi lägger samtliga våra egna känslor och värderingar i detta ord. Genom erfarenhetsutbyte går det snabbare att finna nya eller alternativa vägar för att lösa sina problem. Vi har erfarenhet av ledarskap på ett stort antal nivåer i olika branscher och storlek på organisationer.

Per definition är ledarskap:

"Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras inställning och tänkande." (Wikipedia)

Självinsikt


I vår syn på ledarskap är självinsikt, hur vi själva fungerar, en viktig pusselbit för ett bra ledarskap. Känner jag mig själv väl, hur jag agerar, reagerar och fungerar i olika situationer kan jag arbeta med att förbättra mina brister och utnyttja mina starka sidor.

 

Lika viktigt är det att känna till och kunna identifiera andra typer av ledar- och beteende stilar, för att förstå deras agerande och hur detta ska bemötas på bästa sätt. Den snabbaste vägen för att uppnå detta är en kombination av utbildning och praktisk träning i den dagliga verksamheten tillsammans med en bra coachning.

Trygghet


Många gånger handlar ett väl fungerande ledarskap om ett förtroende och en trygghet, med det menar vi förtroendet att ta beslut inom sitt ansvars-område utan att alltid fråga om råd. Tryggheten skapas genom coaching när problem uppstår eller när det finns behov av att diskutera och utbyta erfarenhet.

 

Att ha en mentor är lika viktigt för den erfarne ledaren som för dig som precis klivit på din första arbetsledande roll. "Det är ensamt på toppen" är en gammal sanning som gäller på många nivåer både i arbetslivet och privat. Möjligheten att diskutera sina funderingar, på hur en fråga ska tacklas, med en person som vi har förtroende för räcker väldigt långt.

MOD


En viktig del i ledarskapet är förmågan att ta rätt beslut utifrån det underlag det ska fattas på. Här kommer frågan om mod upp som en viktig kompo-nent, att inte ta beslut kan vara förlamande för verksamheten. Det är betydligt bättre att ta ett beslut som är 85% rätt än att inte ta något beslut alls.

 

Åter kommer coachningen upp som en viktig framgångsfaktor, ofta räcker det med att stämma av sina funderingar för att bli beslutsför. Har du inte en bra mentor är det läge att skaffa dig en.

Copyright @ All Rights Reserved